Irtisanoutuminen sopimuksesta

Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta. Vain kuluttaja voi käyttää tätä oikeuttaan.

Meillä on jokaisessa maassa, johon lähetämme, yhteyspiste, johon voit lähettää palautuksia tai reklamaatioita (paketti lähetetään meille automaattisesti), joten toimituskuluja ei aiheudu.

Palautusosoite:

Tai voit lähettää palautustuotteet suoraan meille: NajTrade sro, Nemcovej 30, 040 01 Kosice, Slovakia

Ostajan katsotaan vastaanottaneen tavaran, kun ostaja tai ostajan nimeämä kolmas osapuoli (muu kuin rahdinkuljettaja) hyväksyy tilatun tavaran kaikki osat, tai jos (a) tilatun tavaran Ostaja yksittäisessä tilauksessa toimitetaan erikseen, viimeisen toimitetun tuotteen hyväksymishetkellä; (b) toimitus tapahtuu useissa osissa tai osissa viimeisen toimitetun osan tai kappaleen vastaanottohetkellä; (c) tavarat toimitetaan toistuvasti tietyn ajanjakson ajan, kun ensimmäiset tavarat hyväksytään tilauksesta.

Ostaja voi peruuttaa tavaran toimitussopimuksen ennen peruuttamisajan alkamista.

Ostaja ei voi peruuttaa sopimusta, jos:

  • tavaroiden myynti tapahtuu kuluttajan erityisvaatimusten mukaisesti, räätälöityjä tuotteita tai tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu yhdelle kuluttajalle,
  • tavaroiden myynti on alttiina nopealle pilaantumiselle tai pilaantumiselle,
  • tavara myydään suojapakkauksessa, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä pidä palauttaa ja jossa suojapakkaus on rikkoutunut toimituksen jälkeen (esim. elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat kannet),
  • tavaroiden myynti voi luonteensa vuoksi sekoittua erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen.

Ostaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä (esim. sähköpostitse) tai lähettämällä tästä täytettynä lomakkeen.

Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää myös lähettämällä peruuttamisilmoitus 14 päivän määräajan viimeisenä päivänä.

Myyjä on velvollinen 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta palauttamaan Ostajalle kaikki myyjän Sopimuksen perusteella tai sen yhteydessä vastaanottamat maksut, mukaan lukien kuljetus-, toimitus- ja toimituskulut sekä muut kulut ja maksut. Myyjä palauttaa ostajalle maksun samalla tavalla kuin ostaja on suorittanut maksun. Ostaja voi sopia Myyjän kanssa muusta hyvitystavasta.

Myyjä ei ole velvollinen maksamaan Ostajalle lisäkustannuksia, jos Ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin Myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan. Lisäkustannukset ovat Ostajan valitseman toimituskulun ja Myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan hintaero.

Peruutustapauksessa myyjä ei ole velvollinen palauttamaan maksua ostajalle ennen kuin tavara on toimitettu ostajalle tai kunnes ostaja osoittaa, että tavara on lähetetty myyjälle, ellei myyjä ehdota, että tavara Ostaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö kerää.

Ostaja on velvollinen palauttamaan tavarat tai luovuttamaan ne Myyjälle tai myyjän valtuuttamalle henkilölle noudettavaksi 14 päivän kuluessa peruuttamispäivästä. Tämä määräaika katsotaan noudatetuksi, jos tavara on luovutettu kuljetettavaksi viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Tämä määräaika katsotaan noudatetuksi, jos tavara on luovutettu kuljetettavaksi viimeistään mainitun ajanjakson viimeisenä päivänä.

Peruutustapauksessa ostaja vastaa vain tavaran palauttamisesta myyjälle tai myyjän valtuuttamalle henkilölle tavaran vastaanottamisesta sekä sellaisten tavaroiden palautuskustannuksista, joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa lähettää.

Ostaja on vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu tavaroiden käsittelystä yli sen, mikä on tarpeen tuotteiden ominaisuuksien ja toimivuuden määrittämiseksi.

Ostajalla on mahdollisuus testata tavaran toimivuus toimituksen jälkeen, mutta hän ei voi käyttää tavaraa, jos hän peruuttaa sopimuksen. Tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden selvittämiseksi kuluttajan tulee käsitellä ja tarkistaa tavaroita vain samalla tavalla kuin tavallisessa kaupassa. Ostaja on velvollinen käsittelemään ja tarkastamaan tuotteita huolellisesti peruuttamisajan kuluessa.

Košicessa 28.3.2018