Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on käyttää niitä sellaisen kuluttajasopimuksen täyttämiseen, jonka Myyjä tekee Ostajan kanssa tekemällä tilauksen tässä verkkokaupassa. Tämä kuluttajasopimus on myös laillinen perusta Ostajan henkilötietojen käsittelylle. Ostajan henkilötietojen toimittaminen on sopimuksen tekemisen kannalta välttämätön sopimusehto. Henkilötietojen antaminen on edellytys Myyjän verkkokaupassa ostamiselle. Kaikkien vaadittujen henkilötietojen toimittamatta jättäminen Myyjälle voi johtaa ostosopimuksen tekemisen epäonnistumiseen.

Henkilötietoja käsitellessään Myyjä toimii henkilötietojen suojasta annetun lain 18/2018 mukaisesti ja käsittelee vain kuluttajasopimuksen tekemisen edellyttämiä henkilötietoja.

Myyjä käsittelee säännöllisesti Ostajan henkilötietoja.

Ostajan henkilötietoja säilytetään Myyjän tietojärjestelmässä kymmenen vuotta.

Ostajalla on oikeus ja mahdollisuus päivittää henkilötietojaan verkkotilassa verkkokaupan verkkosivuilla, asiakasalueella, kirjautumisen jälkeen tai eri lomakkeilla (sähköpostitse, kirjallisesti).

Kuluttajasopimusta varten henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille - kuriiripalveluyrityksille ja kirjanpitoasiakirjoja käsittelevälle yritykselle.

Ostajan henkilötietoja ei julkisteta.

Myyjä voi luovuttaa Ostajan henkilötietoja (sähköpostiosoite) yritykselle Heureka Shopping sro yksinomaan "Verified by Customer" -ohjelmaa varten saadakseen Ostajalta palautetta ostotapahtumaan liittyen. Myyjän verkkokaupasta tehty ostos.

Ostajalla on oikeus saada Myyjältä vahvistus sille, mitä Ostajan henkilötietoja Myyjän verkkokaupassa käsitellään. Ostajalla on oikeus saada pääsy näihin tietoihin sekä käsittelyn tarkoitukseen, käsiteltyjen tietoryhmien tietoihin, kenen saataville henkilötietoja annetaan, kuinka kauan henkilötietoja säilytetään, onko automaattinen yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi , olemassa.

Yllä olevien henkilötietojen ensimmäinen antaminen Ostajalle on maksutonta. Ostajan pyytämien henkilötietojen toistuvasta antamisesta veloitetaan 5 euron hallintomaksu.

Ostaja voi vaatia Myyjää oikaisemaan tai täydentämään kaikki ostajaan liittyvät puutteelliset henkilötiedot. Ostaja voi pyytää tietojensa poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. Ostaja voi myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Ostajan henkilötietojen käsittely on tarpeen myös arkistointia varten (Slovakian lainsäädäntöön perustuvan Myyjän velvoitteen täyttämiseksi, esim. säilyttää kirjanpitoasiakirjoja kymmenen vuoden ajan). Jos Ostaja pyytää kauppasopimuksen yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojen poistamista, hänen pyyntönsä voidaan evätä.

Ostajalla on oikeus vaatia Myyjää rajoittamaan Ostajan henkilötietojen käsittelyä, jos Ostaja kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sinä aikana, joka on tarpeen Myyjän tarkastaakseen henkilötietojen oikeellisuuden.

Ostajalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Myyjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Ostajalla on oikeus siirtää nämä henkilötiedot toiselle toimijalle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Ostajalla on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Hän voi myös vastustaa, jos hänen tietojaan käsitellään Myyjän oikeutetun edun vuoksi.

Jos ostaja epäilee, että hänen henkilötietojaan käsitellään lainvastaisesti, hän voi tehdä valituksen Henkilötietosuojaviranomaiselle henkilötietojen suojamenettelyn aloittamiseksi.

Yllä olevat henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot koskevat myös sopimusta edeltäviä suhteita (eli verkkokauppaan rekisteröitymistä tulevia ostoksia varten tai esimerkiksi tarjouksen tai tiedon pyytämistä myyjän tuotteista ja palveluista).

Verkkokaupan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Myyjä voi tallentaa Ostajan laitteelle pieniä datatiedostoja - evästeitä, joiden ansiosta verkkokauppa voi tallentaa toiminta- ja asetustietoja (esim. kirjautumisnimi, kieli, kirjasinkoko jne. .) tietyn ajan. Myyjän verkkokauppa käyttää evästeitä muistaakseen ostajan käyttäjäasetukset ja verkkokaupan tarvittavan toiminnan varmistamiseksi tai markkinointitarkoituksiin. Ostaja voi poistaa kaikki laitteelleen tallennetut evästeet ja tarvittaessa asettaa laitteensa internetselaimen estämään evästeiden tallentuminen. Tässä tapauksessa Ostaja saattaa joutua muokkaamaan joitakin asetuksia manuaalisesti palatessaan Verkkokauppaan ja jotkin Verkkokaupan palvelut tai ominaisuudet eivät välttämättä toimi.